Årsmøte i Jondal ungdomslag

Sundag 29. januar kl. 20.00 er det årsmøte i Jondal ungdomslag. Saker som medlemmane ynskjer at skal verta handsama på årsmøte må meldast inn til leiar Anne Karin Stormyr innan 22. januar. Sakene skal sendast til anne.karin.stormyr@kvamnet.no.

2017 Sakliste ÅRSMØTE i Jondal Ungdomslag