Utleige

Det er høve til å leiga Jonsvoll. Ta kontakt med Silje Selsvik 90 78 86 26 eller Camilla Øvsthus Bergesen 95 15 12 11.

Ikkje-kommersielle betaler grunnprisen, medan kommersielle betaler grunnprisen pluss ein avtalt prosentsats av inntektene over grunnprisen.

Kva Pris medlem Pris ikkje-meldem
Heile huset 1000 1500
Festsal med kjøken 800 1200
Festsal utan kjøken 600 800
Kjellar (matsal of kjøken) 600 1000
Matsalen 500 800
Heile huset (bryllaup el. i fleire dagar) 2500 3000
Kjøken med kjøl 600
Kva Pris
Innebygd lyd, lys og prosjektor i festsal 750
Musikkanlegg, flyttbart 500
Utleige av stolar og bord 300
Utleige av kjøkenutstyr 200
Vask av kvite dukar, per duk 100
Vask, heile huset 1500
Vask, ein etasje 750